top of page

Uvjeti korištenja

FarmaLink tim d.o.o.

Ovim uvjetima utvrđuju se prava i obveze društva FarmaLink Team doo sa sjedištem na adresi Radnička cesta 80, 5. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem MBS: 5932114 OIB: 32122301319 (u daljnjem tekstu „FARMALINK“) kao izdavača web stranice www.farmalink-team.hr (u daljnjem tekstu „FARMALINK-TEAM.HR“) te korisnicima navedenih web stranica (u daljnjem tekstu „KORISNIK“) ).

Pristupom i/ili korištenjem web stranica FARMALINK-TEAM.HR putem odgovarajućih tehničkih sredstava pristupa smatra se da je KORISNIK upoznat s ovim Uvjetima te da iste prihvaća. FARMALINK se odriče svake odgovornosti za bilo kakva sporna pitanja koja mogu nastati zbog toga što KORISNIK nije pročitao ove Uvjete.

SADRŽAJ I SVRHA INFORMACIJA

Svrha informacija dostupnih na web stranici FARMALINK-TEAM.HR nije dijagnosticiranje zdravstvenih problema i/ili bolesti te se ne smiju smatrati temeljem za donošenje odluka o liječenju. Za savjete i upute o proizvodima spomenutim na ovoj web stranici obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Ako ste profesionalni pružatelj zdravstvenih usluga, informacije navedene na stranici nisu zamjena za vašu vlastitu procjenu. Preporučamo konzultacije s drugim stručnim izvorima i referencama prije bilo kakve procjene ili odluke o liječenju.

FARMALINK poduzima sve radnje kako bi osigurao točnost podataka na web stranici FARMALINK-TEAM.HR, ali se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja bi na bilo koji način proizašla ili je na bilo koji način povezana s korištenjem web stranice FARMALINK, kao i za bilo kakvu štetu koju može dogoditi KORISNIKU ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s korištenjem ili zlouporabom sadržaja web stranice FARMALINK-TEAM.HR.

KORISNIK preuzima punu odgovornost za ocjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili potpunosti bilo koje informacije, ocjene, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja dostupnog putem web stranice FARMALINK-TEAM.HR.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Web stranica FARMALINK-TEAM.HR sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom i druge informacije zaštićene pravima fizičkih i pravnih osoba, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava na tekstove, aplikacije, fotografije, video materijale, grafike, glazbu, zvuk i slično, osim ako nije drugačije naznačeno. Nije dopušteno mijenjati, objavljivati, prenositi, reproducirati, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, niti na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično, bez izričitog pisanog pristanka FARMALINK-a ili nositelja relevantnog pravo. Niste ovlašteni preuzimati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati ili mijenjati materijale zaštićene autorskim pravima na bilo koji način osim za vlastitu osobnu upotrebu. Fotografije proizvoda prikazane na web stranici FARMALINK-TEAM.HR isključivo su ilustrativne prirode i ne moraju uvijek u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.

FARMALINK-TEAM.HR može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice na web stranice u vlasništvu FARMALINK-a ili trećih strana. FARMALINK nema kontrolu nad dokumentima, podacima, informacijama objavljenim na web stranicama u vlasništvu trećih strana te se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti, uključujući ali ne ograničavajući se na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na web stranicama koje su kreirale treće strane.

PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA

FARMALINK zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja bez prethodne najave. KORISNIK je dužan prilikom svakog korištenja FARMALINK-TEAM.HR web stranice provjeriti važeće Uvjete korištenja.

Datum zadnje izmjene: 15. travnja 2024.

bottom of page