top of page

Politika privatnosti

PRAVNO ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Osobni podaci i privatnost

FarmaLink Team d.o.o., Radnička cesta 80,Zagreb 100000, OIB:32122301319 dalje u tekstu: „FarmaLink ” ili “Voditelj obrade”) zaštitu vaših osobnih podataka smatra najvišim prioritetom te vaše osobne podatke štiti kao strogo povjerljive.

Stoga, ova Izjava privatnosti ima svrhu upoznati stranke i posjetitelje web stranice s postupcima u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka te uvjetima korištenja naše web stranice, uključujući ali ne ograničavajući se na informacije o tome koje osobne podatke i u koju svrhu FarmaLink prikuplja, kako ih štiti, kao i koja su Vaša prava kao Ispitanika.

 1. Opće informacije

FarmaLink kao Voditelj obrade obrađuje osobne podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: GDPR), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih važećih pravnih propisa koji uređuju predmetno područje.

 1. Osobni podaci koje prikupljamo

FarmaLink prikuplja i obrađuje osobne podatke koje ste nam povjerili kontaktiranjem putem kontakt forme na internet stranici farmedix.hr, emaila, zahtjeva za ponudom te u vezi s pružanjem informacija o proizvodima i uslugama, izvršenjem narudžbe uključujući potrebe informiranja o isporuci, upitima korisničkoj službi, reklamacijama ili prigovorima, osobne podatke prikupljene u postupku zapošljavanja, osobne podatke prikupljene prilikom Vaše posjete našoj web stranici, osobne podatke prikupljene putem videonadzora.

 1. Osobni podaci koje prikupljamo kada nam se javite putem kontakt forme, emaila, sa zahtjevom za ponudom, u svrhu informiranja o narudžbama ili našim proizvodima i uslugama

Tijekom navedenih aktivnosti prikupljamo: ime, prezime, poštansku adresu, broj telefona, adresu e-pošte, funkciju.

Također, u redovitim poslovnim kontaktima između FarmaLink-a i drugih poslovnih suradnika (npr. naših partnera i pružatelja usluga) možemo prikupljati osobne podatke tih drugih suradnika i /ili njihovih zastupnika. Prikupljeni osobni podaci obično uključuju ime, poštansku adresu, broj telefona/telefaksa, adresu e-pošte i funkciju. Obično se ova vrsta informacija prikuplja putem osobnih kontakata (npr. razmjenom posjetnica) i/ili daljnjom komunikacijom (npr. putem e-pošte ili telefona).

 1. Osobni podaci prikupljeni u postupku zapošljavanja

Osobni podaci prikupljeni u ovom pogledu uključuju podatke prikupljene na osnovi otvorenih molbi za posao odnosno podatke iz životopisa i/ili druge informacije koje životopis obično sadržava i/ili obično povezane s usmenim razgovorima u postupku zapošljavanja kao što su ime, poštanska adresa, osobni identifikacijski broj, datum/mjesto rođenja, broj telefona/telefaksa, adresa e-pošte, informacije o obrazovanju i prethodnom radnom iskustvu te fotografije.

Ako kandidatu u određenoj prilici nije ponuđeno radno mjesto, uz privolu tog kandidata prikupljene osobne podatke možemo čuvati u našoj bazi podataka za buduća razmatranja.

 1. Osobni podaci prikupljeni putem videonadzora

Naši poslovni prostori su pod videonadzorom kako bi se osigurala primjerena zaštita osoba i imovine. Stoga, putem videonadzora možemo prikupljati osobne podatke odnosno video i vizualni materijali, slike naših posjetitelja, uključujući potencijalne i/ili postojeće stranke i njihovih zastupnika, suprotnih strana i njihovih zastupnika, te ostalih poslovnih partnera i pružatelja usluga.

 1. Osobni podaci prikupljeni prilikom Vaše posjete našoj web stranici

Prilikom posjete našoj web stranici i korištenja određenih funkcionalnosti naše web stranice prikupljamo i dalje obrađujemo Vaše osobne podatke poput IP adrese, koje internetske preglednike upotrebljavate te vrijeme posjete našoj web stranici.

Bitne informacije o obradi osobnih podataka prilikom pristupanja i korištenja naše web stranice opisane su detaljno u našoj Politici kolačića (Cookie Policy).

 1. Pravna osnova obrade osobnih podataka

FarmaLink prikuplja osobne podatke na sljedećim pravnim osnovama:

 1. ispunjenje ugovorne i/ili zakonske obaveze;

 2. ukoliko je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa FarmaLink ili treće strane (uključujući npr. videonadzor i održavanje naše web stranice);

 3. kada je to nužno za poštivanje pravnih obveza FarmaLink kao voditelja obrade (npr. u slučaju usklađenosti s propisima o sprječavanju pranja novca);

 4. u eventualne dodatne svrhe na temelju suglasnosti kada ispitanici pristupe našoj web stranici ili nam na drugi način (npr. putem prijave za posao) dostave osobne podatke.

 

 1. Svrha obrade osobnih podataka  

FarmaLink koristi gore opisane osobne podatke u sljedeće svrhe:

 1. u svrhu pružanja informacija o proizvodima i uslugama;

 2. u svrhu ispunjavanja kupoprodajnih ugovora

 3. u svrhu usklađenosti sa zakonskim obvezama;

 4. u svrhu zapošljavanja;

 5. u svrhu zaštite osoba i imovine;

 6. u svrhu kontaktiranja ispitanika, ako je potrebno ili prikladno;

 7. u svrhu upravljanja i održavanja naše web stranice;

 8. u svrhu ostvarenja naših tražbina.

FarmaLink će obrađivati samo one osobne podatke koji su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u odnosu na koje se osobni podaci obrađuju.

FarmaLink poduzima odgovarajuće razumne mjere kako bi osobni podaci koje obrađuje bili točni i ažurni te poduzima organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite osobnih podataka.

 

 

 1. Više informacija o kolačićima (“cookies”):

Radi boljeg korisničkog iskustva ove stranice koriste male tekstualne zapise na Vašem računalu – “kolačiće” (cookies). Uporabu “kolačića” možete onemogućiti za ove web stranice, kao i za ostale, u postavkama svojeg internet preglednika. Sugeriramo Vam da za detaljnije objašnjenje pogledate našu Politiku kolačića.

 1. Prosljeđivanje osobnih podataka trećima

U vezi s gore navedenim svrhama, Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni sljedećim kategorijama osoba:

 1. mjerodavnim službama i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. radi pridržavanja odredbi zakona ili tijekom pravnih postupaka u odnosu na FarmaLink; radi zaštite i obrane prava ili imovine FarmaLink ili, u hitnim okolnostima, radi zaštite osobne sigurnosti partnera FarmaLink-a ili javnosti);

 2. subjektima koji održavaju naše informatičke sustave;

 3. osobama ovlaštenima od strane FarmaLink-a za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (suradnici FarmaLink-a, koji su podvrgnuti odgovarajućoj obvezi povjerljivosti);

Ako prenosimo osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora, mi ćemo, kako nalažu važeći zakoni i propisi, osigurati da su prava ispitanika primjereno zaštićena odgovarajućim zaštitnim mjerama kao što su standardne ugovorne klauzule.

 1. Razdoblje čuvanja vaših osobnih podataka

FarmaLink će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje gore opisanih svrha odnosno sukladno minimalno utvrđenim zakonskim rokovima čuvanja. U određenim slučajevima FarmaLink će čuvati prikupljene osobne podatke onoliko koliko je to nužno i preporučljivo u kontekstu važećeg roka zastare.

Nakon što osobni podaci više ne budu potrebni u svrhu u koju su prikupljeni, uništit ćemo ili anonimizirati te osobne podatke tako da više ne budu u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika.

 1. Prava ispitanika

Kao partner ili općenito kao ispitanik prema GDPR-u, imate sljedeća prava:

 1. Pravo na pristup svojim osobnim podacima (ishoditi potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na dotičnog ispitanika ili ne te ako je to slučaj, pristup takvim osobnim podacima);

 2. Pravo na ispravak osobnih podataka (pravo zahtijevati ispravak ili dopunu bilo kojih osobnih podataka ako se otkrije da su netočni ili nepotpuni);

 3. Pravo na povlačenje privole ako se obrada odvija na temelju privole;

 4. Pravo na brisanje osobnih podataka (pravo zatražiti brisanje osobnih podataka ako više nisu nužni za obradu u u određenu svrhu);

 5. Pravo na prenošenje osobnih podataka (pravo zatražiti FarmaLink da vam pruži osobne podatke te ako je moguće, izravno prenese osobne podatke drugom voditelju obrade, ako je primjenjivo);

 6. Pravo na ograničenje obrade;

 7. Pravo na prigovor;

 8. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu.

U slučaju da Ispitanici odluče ostvariti jedno od gore navedenih prava, FarmaLink će bez nepotrebnog odgađanja postupiti na zahtjev stranke te ćemo Ispitanicima pružiti informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. 

Ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, zadržavamo pravo:

 1. naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti ili postupanje po zahtjevu; ili

 2. odbiti postupiti po zahtjevu.

 

 1. Sigurnosne mjere koje se koriste za zaštitu osobnih podataka

Napominjemo kako smo poduzeli i poduzimamo odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere kako bismo osigurali zaštitu vaših osobnih podataka, posebno od neovlaštenog, nezakonitog ili slučajnog pristupa, obrade, gubitka, korištenja i neovlaštenog mijenjanja.

Unatoč našem nastojanju da u svakom trenutku osiguramo primjereno visoki standard dužne pažnje, ne može se isključiti mogućnost da će ostale osobe pristupiti ili koristiti informacije koje ste dostavili putem interneta. Nastavno na navedeno, ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za otkrivanje podataka u slučaju pogrešaka u prijenosu podataka i/ili neovlaštenog pristupa trećih osoba koje nismo uzrokovali (npr. hakiranje računa elektroničke pošte ili telefona, presretanje faks poruka).

 1. Izmjena Politike privatnosti

FarmaLink može povremeno i prema svom vlastitom nahođenju ažurirati, mijenjati i dopunjavati ovu Politiku privatnosti kao odgovor na promjenu pravnog, tehničkog ili poslovnog razvoja. Kada ažuriramo, mijenjamo ili dopunjavamo svoju Politiku privatnosti, poduzeti ćemo odgovarajuće mjere kako bismo obavijestili Ispitanike, u skladu sa značajem promjena koje unesemo.

Izmijenjena Pravila o privatnosti stupaju na snagu s datumom objave.

 1. Kontakt podaci

Za sva pitanja slobodno nam se obratite na info@farmalink-team.hr

Također, možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske na broj telefona 00385 (0)1 4609-000 ili putem e-pošte azop@azop.hr ili na adresi Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Objavljeno 15, travnja, 2024.

bottom of page